VE MAY BAY VIETNAM RE NHAT SINGAPORE-RESORTS TRAVEL-RYAN

Mua, bán, khuyến mãi đặc biệt, lost & found,...

VE MAY BAY VIETNAM RE NHAT SINGAPORE-RESORTS TRAVEL-RYAN

Postby RyanLe » November 11th, 2009, 12:24 pm

Gia ve VIETNAM AIRLINES re nhat Singapore

** SIN-SGN-SIN** $304
** SIN-HAN-SIN** $394

(Gia ve tren da bao gom tat ca cac loai thue)

Lien He: RYAN-PHUOC
RESORTS TRAVEL 65340300 - PEOPLE PARK CENTRE (CHINA TOWN) TANG 2
Last edited by RyanLe on January 4th, 2010, 5:57 pm, edited 2 times in total.
RyanLe
Bachelor
Bachelor
 
Posts: 21
Joined: September 16th, 2009, 12:41 am
Gender:

VE MAY BAY VIETNAM RE NHAT SINGAPORE-RESORTS TRAVEL-RYAN

Postby RyanLe » November 13th, 2009, 12:06 pm

65340300-RYAN
RyanLe
Bachelor
Bachelor
 
Posts: 21
Joined: September 16th, 2009, 12:41 am
Gender:

VE MAY BAY VIETNAM RE NHAT SINGAPORE-RESORTS TRAVEL-RYAN

Postby RyanLe » November 14th, 2009, 5:12 pm

65340300-Ryan (Phuoc)
RyanLe
Bachelor
Bachelor
 
Posts: 21
Joined: September 16th, 2009, 12:41 am
Gender:

VE MAY BAY VIETNAM RE NHAT SINGAPORE-RESORTS TRAVEL-RYAN

Postby RyanLe » November 16th, 2009, 10:50 am

65340300-Ryan(Phuoc)
RyanLe
Bachelor
Bachelor
 
Posts: 21
Joined: September 16th, 2009, 12:41 am
Gender:

VE MAY BAY VIETNAM RE NHAT SINGAPORE-RESORTS TRAVEL-RYAN

Postby RyanLe » November 18th, 2009, 11:35 am

65340300-Ryan(Phuoc)
RyanLe
Bachelor
Bachelor
 
Posts: 21
Joined: September 16th, 2009, 12:41 am
Gender:

VE MAY BAY VIETNAM RE NHAT SINGAPORE-RESORTS TRAVEL-RYAN

Postby RyanLe » November 20th, 2009, 11:37 am

65340300-Ryan(Phuoc)
RyanLe
Bachelor
Bachelor
 
Posts: 21
Joined: September 16th, 2009, 12:41 am
Gender:

VE MAY BAY VIETNAM RE NHAT SINGAPORE-RESORTS TRAVEL-RYAN

Postby RyanLe » November 25th, 2009, 2:38 pm

up up up
RyanLe
Bachelor
Bachelor
 
Posts: 21
Joined: September 16th, 2009, 12:41 am
Gender:

VE MAY BAY VIETNAM RE NHAT SINGAPORE-RESORTS TRAVEL-RYAN

Postby RyanLe » January 4th, 2010, 5:58 pm

ryanle
RyanLe
Bachelor
Bachelor
 
Posts: 21
Joined: September 16th, 2009, 12:41 am
Gender:


Return to Tin tức thị trường

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Announcement
x

- Các bạn đã trúng tuyển NTU vui lòng ghi danh tại

Freshmen AY 2015-2016 báo danh

để nhận được những sự trợ giúp về các thủ tục sau này nhé !!!